Cennik odbioru odpadów komunalnych

Stawki opłaty

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Od dnia 1 luty 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

 

 • 28,00 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • Zostanie także wprowadzona ulga dla mieszkańców, którzy kompostują bioodpady (odpady spożywcze i kuchenne) oraz odpady zielone. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na wykorzystanie przydomowego kompostownika będą płacili 25 zł od osoby za wywóz śmieci.

 

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zdeklarowanej liczby worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (odpady zmieszane, odpady segregowane, odpady biodegradowalne) oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

 

 • jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 1. a) 18,00 złotych za worek o pojemności do 120 l;
  b) 21,00 złotych o pojemności 140 l;
  c) 36,00 złotych za o pojemności 240 l;
  d) 99,00 złotych o pojemności 660 l;
  e) 165,00 złotych o pojemności 1 100 l;
  f) 1 050,00 złotych o pojemności 7 000 l;
  g) 1 500,00 złotych o pojemności 10 000 l;
  h) 6 000,00 złotych o pojemności przed sprasowaniem 40 000 l.
 2. Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub za rok od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stanowi iloczyn liczby domków letniskowych na nieruchomości lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz stawki opłat. Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynosi:
 • 180,00 złotych – jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami określone zostały:

Uchwała Nr XXVI /380/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina. (link)

Uchwała Nr XXVI/381/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat pochodzącymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (link)

UCHWAŁA NR XXVI/378/20 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenie Gminy Skawina kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz odpady zielone w kompostowniku przydomowym (link)

Skip to content