Zakończenie rekrutacji na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Księgowych.

Na stanowisko Głównego Spesjalisty ds. Księgowych, w terminie aplikację złożyły trzy osoby:
1. Antoni Lisiewicz
2. Lila Kociszewska
3. Marzena Piskorz

Po przeanalizowaniu aplikacji Kandydatów, wybrano Panią Marzenę Piskorz.
Kandydatka spełnia wymagania oraz posiada doświadczenie i praktykę do objęcia w/w stanowiska.

Prezes MZU Sp. z o.o.
Andrzej Maksymiuk