Usługi ascenizacyjne

Oferujemy usługi ascenizacyjne na terenie Gminy Skawina oraz Gminy Brzeźnica

Odbiór nieczystości płynnych można zgłaszać telefonicznie:

stacjonarny:
+48 12 357 20 47 wew.1

Warunki odbioru

Zamawiający jest zobowiązany zapewnić odpowiedni dojazd do zbiornika z nieczystościami, w przypadku nie zabezpieczenia odpowiedniego dojazdu, Odbiorca może odstąpić od wykonania usługi, a kosztami obciążyć Zamawiającego.
Należność za wykonaną usługę płatna będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT na rachunek Odbiorcy Bank Spółdzielczy w Skawinie lub w kasie MZU Sp. z o.o.

W przypadku stwierdzenia przez ZWiK Skawina przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, zastrzegamy sobie prawo obciążenia zamawiającego kosztami naliczonymi przez ZWiK Skawina.

 

 

 

L.p. Wskaźnik* Jednostka Wartość dopuszczalna
1 Odczyn PH 6,5-9,0
2 Zawiesiny ogólne [mg/l] 1500
3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCR) [mg/l O2] 3000
4 Pięciodobowe Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) [mg/l O2] 1500
5 Fosfor ogólny [mg/l P] 20
6 Azot ogólny [mg/l N] 100
7 Chlorki [mg/l Cl-] 1000
8 Siarczany [mg/l SO42-] 500
9 Substancje powierzchniowo czynne anionowe (surfraktanty anionowe) [mg/l] 15
10 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym [mg/l] 100
11 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) [mg/l] 15
12 Fenole lotne (indeks fenolowy) [mg/l] 15
13 Cynk [mg/l Zn] 2

* Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń reguluje Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 (Dz.U. 2016, poz. 1757)

Cennik

Placówki oświatowe
Osoby fizyczne
Skawina, Kopanka, Borek Szlachecki
Osoby fizyczne
Gołuchowie, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Facimiech, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Wola Radziszowska, Rzozów, Wielkie Drogi, Zelczyna
Firmy
Skawina, Kopanka, Borek Szlachecki
Firmy
Gołuchowie, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Facimiech, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Wola Radziszowska, Rzozów, Wielkie Drogi, Zelczyna
Osoby fizyczne + Firmy Gmina Brzeźnica
Sosnowice, Paszkówka, Bęczyn, Marcyporęba, Tłuczań, Łączany, Nowe Dwory, Wyźrał, Brzeźnica, Brzezinka, Kopytówka, Kossowa