Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostaje zamknięty – od dn. 23.03.2020 r. do odwołania.

K O M U N I K A T

 

dotyczący funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie, przy ul. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” 8

 

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców oraz pracowników Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie, realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzone w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną koronawirusem SARS-COV-2, a co za tym idzie koniecznością ograniczenia kontaktów między ludźmi, PSZOK w Skawinie zostaje zamknięty do odwołania.

Pomimo prośby skierowanej do Państwa w formie ogłoszenia na stronie internetowej www.gminaskawina.pl o ograniczenie przyjazdów do PSZOK, wystosowanej przez Gminę i oraz MZU sp. z o.o. w Skawinie, w ostatnich dniach zaobserwowano wzmożoną ilość osób fizycznych przywożących odpady, co rodzi powstanie realnego zagrożenia epidemicznego.

W związku z zaistniałą sytuacją Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje zamknięty – od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania.

Prosimy, aby odpady, które należy oddawać do PSZOK, gromadzić w najbliższym czasie na terenie własnej nieruchomości.

Odpady te zostaną przyjęte od mieszkańców w późniejszym terminie.

Jednocześnie informujemy, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zmieszanych oraz wysegregowanych jest realizowany zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

W przypadku jakichkolwiek zmian, będziemy Państwo informować na bieżąco.

 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie