W sprawie usług dodatkowych prosimy kontaktować się z Działem Usług:

Marek Kocik – tel. 516-175-444,

e-mail: mzu.dzialuslugowy@poczta.fm

UCHWAŁA NR IV N/76/19 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 12 kwietnia 2019 roku
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Skawina w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokości opłat za te usługi