Harmonogramy

Uchwała NR IX N/250/20 Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
NR IX N/250/20
Obowiązujące od 01.01.2021 roku