Harmonogramy

Uchwała NR IV N/73/19 Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Obowiązujące od 01.01.2020 roku