Harmonogramy

Uchwała NR XXVI/377/20  Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Obowiązujące od 01.01.2021 roku
Skip to content