Cennik odbioru odpadów komunalnych

Stawki opłaty

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

 

 • 25,00 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zdeklarowanej liczby worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (odpady zmieszane, odpady segregowane, odpady biodegradowalne) oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

 

 • jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 1. a) 18,00 złotych za worek o pojemności do 120 l;
  b) 21,00 złotych o pojemności 140 l;
  c) 36,00 złotych za o pojemności 240 l;
  d) 99,00 złotych o pojemności 660 l;
  e) 165,00 złotych o pojemności 1 100 l;
  f) 1 050,00 złotych o pojemności 7 000 l;
  g) 1 500,00 złotych o pojemności 10 000 l;
  h) 6 000,00 złotych o pojemności przed sprasowaniem 40 000 l.

 

 1. Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub za rok od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stanowi iloczyn liczby domków letniskowych na nieruchomości lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz stawki opłat.Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynosi:
 • 160,00 złotych – jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami określone zostały:

Uchwała Nr XIV/177/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III N/50/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi o określonej pojemności pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.

Uchwała Nr VI N/189/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.

Uchwała Nr XX/281/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat pochodzącymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.