Informacja związana z funkcjonowaniem MZU oraz PSZOK podczas zagrożenia wirusem SARS-COV-2

MAJĄC NA UWADZE ZAPOBIEGANIE  ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA O NAZWIE SARS-COV-2 (KORONAWIRUS) PROSIMY NASZYCH KLIENTÓW O  ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH  DROGĄ    MAILOWĄ  LUB TELEFONICZNĄ.

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym prosimy również wszystkich o ograniczenie dostaw odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przypadku wystąpienia konieczności przekazania odpadów, przed wjazdem na teren PSZOK będzie ustawiony kontener do którego będzie można złożyć przekazywane odpady komunalne.